§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

Monitor Polski

M.P.1991.5.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 1991 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.