§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1968.11.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1968 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.