§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1968.11.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1968 r.
§  1.
Wykaz zakładów utylizacyjnych i okręgów ich działania, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 11, poz. 51, z 1961 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 29, poz. 144, z 1963 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 1966 r. Nr 2, poz. 19), zastępuje się wykazem zakładów utylizacyjnych i okręgów ich działania, stanowiącym załącznik do zarządzenia.