§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1990.26.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1990 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1990 r.