§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników. - M.P.1996.23.248 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Monitor Polski

M.P.1996.23.248

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1996 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1996 r.