§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

Monitor Polski

M.P.1995.68.768

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1995 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.