§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Monitor Polski

M.P.1990.47.360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.