§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Monitor Polski

M.P.2004.31.547

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.