§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.1.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.