§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Monitor Polski

M.P.2006.67.690

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2006 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.