§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Monitor Polski

M.P.2004.11.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2004 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.