§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Monitor Polski

M.P.2004.11.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2004 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29) w załączniku w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 15.