§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.60.634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2006 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.