§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2013.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. Nr 96, poz. 1056, z późn. zm.1)) w § 8 uchyla się pkt 18.