§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

Monitor Polski

M.P.1979.23.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1979 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1979 r.