Monitor Polski

M.P.1990.3.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 stycznia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.

Na podstawie § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g) uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 44, poz. 354), zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) załączniki nr 1-4 otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.WyszczególnienieCena w zł
123
I. Porady i zabiegi
1Porada lekarska we wszystkich specjalnościach, z wyjątkiem porad określonych w poz. 2:
a) lekarz3.600
b) lekarz specjalista6.000
c) profesor12.000
2Porada psychiatryczna, psychologiczna, seksuologiczna6.000
3Wydanie zaświadczenia lekarskiego3.600
4Wystawienie wniosku na leczenie uzdrowiskowe6.000
5Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania (obdukcji)10.800
6Zastrzyk domięśniowy lub podskórny960
7Zastrzyk dożylny1.200
8Postawienie baniek2.400
9Pomiar ciśnienia tętniczego600
II. Chirurgia
1Zwykły opatrunek pierwotny lub jego zmiana:
a) opatrunek zwykły i toaleta rany3.600
b) opatrunek specjalny6.000
2Nakłucia diagnostyczne i lecznicze:
a) kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli lub

ropnia

6.000
b) jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub

torbieli

7.200
c) jamy opłucnej lub brzusznej9.600
3Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada)7.200
4Nacięcia:
a) ropnia pojedynczego tkanek miękkich7.200
b) mnogich ropni9.600
5Zabiegi z zakresu "małej chirurgii":
a) wycinanie pojedynczych guzków9.600
b) wycinanie mnogich guzków14.400
c) inne zabiegi (np. usunięcie wrastającego paznokcia)9.600
6Zaopatrzenie chirurgiczne rany:
a) prostej6.000
b) powikłanej18.000
7Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią:
a) w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości4.800
b) w razie urazu obejmującego duże stawy i kości9.600
8Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia:
a) na dłoń lub stopę6.000
b) na przedramię lub podudzie12.000
c) na całą kończynę górną lub dolną18.000
9Nastawienie zwichnięcia12.000
10Nastawienie złamania:
a) prostego12.000
b) powikłanego24.000
11Zdjęcie opatrunku gipsowego3.600
12Badania z użyciem aparatury pomiarowej (np. oscylometria, ultrasonografia, rektoskopia)12.000
III. Urologia
1Cystoskopia, uretroskopia7.200
2Chromocystoskopia9.600
3Płukanie pęcherza moczowego7.200
4Zmiana cewnika2.400
5Odprowadzenie uwięźniętego napletka2.400
6Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej6.000
7Nadłonowa punkcja pęcherza moczowego7.200
8Pobranie wycinka z pęcherza moczowego przez cystoskop10.800
9Pobranie wycinka z zewnętrznych narządów płciowych3.600
10Elektrokoagulacja zewnętrzna6.000
IV. Ginekologia
1Badanie cytologiczne3.600
2Badanie cytohormonalne cyklu12.000
3Drobne zabiegi:
a) założenie krążka, tamponu itp. lub płukanie, pędzlowanie,

przyżeganie chemiczne

2.400
b) elektrokoagulacja i podobne15.000
4Przedmuchiwanie jajowodów12.000
5Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy16.800
6Próbne wyłyżeczkowanie jamy macicy14.400
7Przerwanie ciąży42.000
8Założenie spirali wewnątrzmacicznej15.600
9Biopsja jamy macicy:
a) biopsja rysowa8.400
b) pobranie wycinka4.800
10Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka9.600
11Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na obecność rzęsistka lub drożdżaków8.400
12Test ciążowy6.000
13Rozszerzenie szyjki macicy8.400
14Skaryfikacja pęcherzyków Nabota3.600
V. Laryngologia
1Badanie akumetryczne słuchu7.200
2Badanie audiologiczne słuchu7.200
3Płukanie uszu1.200
4Przedmuchiwanie trąbek słuchowych:
a) balonem Politzera2.400
b) kateteryzacja trąbek3.600
5Usunięcie ciała obcego:
a) z ucha3.600
b) z nosa i gardła6.300
c) z krtani9.600
6Punkcja jednej zatoki szczękowej3.600
7Panacenteza6.000
8Inhalacje1.800
9Założenie przedniej tamponady nosa3.600
10Usunięcie tamponady nosa1.800
11Nacięcie ropnia:
a) ucha zewnętrznego3.000
b) języka4.200
c) okołomigdałkowego6.300
d) poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałkowego1.800
e) przegrody nosa6.000
12Wlewki krtaniowe2.400
13Opatrunek uszny z lekiem3.000
14Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpika9.600
15Wymiana i oczyszczenie rurki trachetomijnej4.800
16Usunięcie polipów:
a) z krtani15.000
b) z ucha16.800
17Badanie audiometryczne6.000
VI. Okulistyka
1Badanie dna oka1.800
2Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł2.400
3Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych2.400
4Zastrzyk pozagałkowy3.000
5Zastrzyk podspojówkowy1.200
6Usunięcie ciała obcego:
a) ze spojówki1.200
b) z rogówki2.400
7Usunięcie gradówki9.000
8Badanie pola widzenia3.000
9Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego1.200
VII. Inne badania
1Badanie elektroencefalograficzne (EEG)6.600
2Badanie elektrokardiograficzne (EKG)3.000
VIII. Zabiegi przyrodolecznicze
1Solux, lampa kwarcowa do 15 min.600
2Masaż2.400
IX. Badania laboratoryjne
A. Badania moczu
1Badanie ogólne moczu1.800
2Chlorki w moczu1.800
3Wapń w moczu1.800
4Mocz na cukier i aceton1.200
5Diastaza w moczu1.800
6Próba Adisa1.800
7Kreatynina w moczu1.800
B. Badania krwi
8Morfologia2.400
9Leukocytoza z rozmazem1.440
10Leukocytoza1.200
11Płytki krwi1.800
12Reticulocyty1.200
13OB1.200
14Czas krwawienia i krzepnięcia1.800
15Mocznik we krwi2.400
16Kreatynina2.400
17Cholesterol1.800
18Białko w surowicy1.800
19Próby wątrobowe1.800
20Czas protrombiny1.800
21Diastaza we krwi1.800
22Cukier we krwi1.800
23Krzywa cukru6.000
24Chlorki we krwi1.800
25Wapń we krwi1.800
26Fosfotaza1.800
27Fosfor we krwi1.800
28Fosfotaza sterczowa3.600
29Poziom kwasu moczowego2.400
30Żelazo we krwi3.600
31Transaminazy4.800
32Bilirubina1.800
33A.S.O.2.400
C. Inne badania
34Badanie plwociny3.000
35Badanie na prątki Kocha2.400
36Badanie kału ogólne2.400
37Badanie kału na krew1.200
38Badanie kału na pasożyty1.800
39Badanie wymiocin2.400
40Badanie na gonokoki2.400
41Badanie nasienia3.600
42Latex1.800
43Badanie przemiany materii3.000
44Test z Acidanem – Gastrotest2.400
X. Radiologia
1Zdjęcie klatki piersiowej AP4.800
2Zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6)4.200
3Boczne zdjęcie klatki piersiowej2.400
4Zdjęcie klatki piersiowej z barytem7.200
5Zdjęcie klatki piersiowej z barytem (dzieci do lat 6)6.600
6Badanie tarczycy7.200
7Badanie przełyku6.000
8Badanie żołądka i dwunastnicy12.000
9Badanie jelita cienkiego20.400
10Badanie wyrostka robaczkowego9.000
11Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej4.800
12Cholecystografia8.400
13Cholangografia16.800
14Badanie ciąży4.200
15Salpingografia HSG12.600
16Urografia20.400
17Urografia minutowa30.000
18Zdjęcie czaszki4.800
19Zdjęcie celowane siodełka tureckiego3.600
20Zdjęcie oczodołu4.200
21Zdjęcie zatok3.000
22Zdjęcie żuchwy4.200
23Zdjęcie stawów żuchwowych5.400
24Zdjęcie łuków jarzmowych4.200
25Zdjęcie kości nosowej1.800
26Zdjęcie nosogardła3.000
27Zdjęcie zgryzowe3.000
28Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych4.200
29Zdjęcie uszu (dzieci do lat 14)6.000
30Zdjęcie zęba1.200
31Badanie ślinianki3.600
32Zdjęcie kręgosłupa szyjnego4.800
33Zdjęcie kręgosłupa piersiowego6.000
34Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego6.600
35Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego4.800
36Zdjęcie kości ogonowej4.800
37Zdjęcie miednicy małej3.600
38Zdjęcie kręgosłupa AP6.000
39Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych3.600
40Zdjęcie stawów biodrowych4.800
41Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci do lat 14)4.200
42Zdjęcie kości krzyżowej4.800
43Zdjęcie żeber4.200
44Zdjęcie mostka6.000
45Zdjęcie podżebrza3.600
46Zdjęcie obojczyka3.600
47Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego4.800
48Zdjęcie stawu barkowego4.200
49Zdjęcie kości ramieniowej4.800
50Zdjęcie stawu łokciowego5.400
51Zdjęcie przedramienia4.200
52Zdjęcie nadgarstka3.600
53Zdjęcie stóp lub dłoni4.800
54Zdjęcie palca1.800
55Zdjęcie łopatki4.800
56Zdjęcie kości udowej6.600
57Zdjęcie kolan6.000
58Zdjęcie kości podudzia6.000
59Zdjęcie stawów skokowych4.800
60Zdjęcie kości piętowej4.200
61Ultrasonografia wątroby, trzustki, woreczka żółciowego17.400
62Ultrasonografia tarczycy10.800
63Ultrasonografia nerki9.000
64Ultrasonografia układu moczowego16.800
65Ultrasonografia jamy brzusznej24.600
66Tomografia klasyczna krtani13.200
67Tomografia klasyczna uszu9.000
68Tomografia klasyczna klatki piersiowej15.600
69Tomografia komputerowa krtani184.000
70Tomografia komputerowa uszu138.000
71Tomografia komputerowa klatki piersiowej240.000
72Określenie wieku szkieletowego3.000
73Mammografia13.200
74Galaktografia po mammografii6.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE STOMATOLOGII

Lp.Rodzaj usługiCena w zł
123
I. Stomatologia
1Porada lekarska wraz z badaniem stomatologicznym1.800
2Wydanie orzeczenia lekarskiego1.800
II. Stomatologia zachowawcza
3Leczenie próchnicy powierzchniowej lub nadwrażliwości zęba2.400
4Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba bez znieczulenia3.600
5Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba w znieczuleniu4.800
6Leczenie zęba z chorą miazgą6.000
7Leczenie zęba z chorą miazgą w znieczuleniu6.600
8Leczenie zgorzeli miazgi8.400
9Usunięcie złogów nazębnych3.000
10Leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (wizyta)3.000
11Leczenie chorób przyzębia3.000
12Powtórne leczenie zęba martwego
Evikrol (masy kompozycyjne)8.400
13Leczenie próchnicy powierzchniowej4.800
14Leczenie próchnicy średniej lub głębokiej5.400
15Leczenie zęba z chorą miazgą7.200
16Leczenie zęba z chorą miazgą w znieczuleniu8.400
17Leczenie zgorzeli miazgi8.400
18Powtórne leczenie zęba martwego8.400
19Odtworzenie nadłamanego zęba (ubytek IV klasy)8.400
20Leczenie zgorzeli miazgi z odtworzeniem nadłamanego zęba (ubytek IV klasy)13.200
III. Chirurgia stomatologiczna
21Usunięcie zęba bez znieczulenia2.400
22Usunięcie zęba w znieczuleniu3.600
23Usunięcie zęba z dłutowaniem7.200
24Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego8.400
25Plastyka wyrostka zębodołowego6.600
26Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej4.800
27Zabieg zamknięcia (połączenia) jamy ustnej z zatoką szczękową7.800
28Resekcja wierzchołka korzenia zęba8.400
29Opatrunek chirurgiczny2.400
30Szycie rany2.400
31Nacięcie ropnia2.400
32Operacja torbieli7.200
33Leczenie chirurgiczne przyzębia8.400
34Tymczasowe unieruchomienie złamanych szczęk3.000
35Unieruchomienie złamanej szczęki z zastosowaniem szyny6.000
36Wykonanie krótkotrwałego znieczulenia ogólnego (narkoza) przez anestezjologa18.000
IV. Protetyka stomatologiczna
37Korona metalowa lana8.400
38Korona metalowa lana olicowana tworzywem sztucznym12.000
39Korona z masy żywicznej8.400
40Element mostu ze stali lub tworzywa sztucznego bądź przerzut lub pazur i lane klamry7.200
41Łączenie koron3.600
42Element metalowy w protezie stałej olicowany tworzywem sztucznym9.600
43Wkład dokorzeniowy metalowy lany (bez kosztu metali szlachetnych)7.700
44Przerzut w protezie:
a) lany12.000
b) doginany6.000
45Proteza szkieletowa96.000
46Proteza ruchoma:
a) częściowa uzupełniająca brak do 3 zębów21.600
b) częściowa uzupełniająca brak powyżej 3 zębów42.000
c) całkowita + łyżka indywidualna48.000
47Naprawa pojedynczego uszkodzenia protezy ruchomej3.600
48Każdy element dodatkowy przy naprawie protezy ruchomej (dostawienie zęba lub klamry)1.200
49Podścielenie protezy ruchomej3.600
50Odtworzenie licówki masą żywiczną3.000
51Osadzenie korony1.800
52Zdjęcie korony pojedynczej lub w moście2.400
53Zdjęcie korony pojedynczej z lanym elementem3.600
54Korekta pracy protetycznej2.400
V. Ortodoncja
55Korekta zgryzu, spiłowanie guzków zębów mlecznych2.400
56Płytka przedsionkowa8.400
57Półpłytka przedsionkowa8.400
58Krążek do nosa3.600
59Płytka podniebienna (ćwiczebna)10.200
60Płytka Schwarza24.000
61Płytka Schwarza ze śrubą30.000
62Aparat blokowy36.000
63Aparat blokowy ze śrubą42.000
64Aparat Klammta ze śrubą42.000
65Aparat elastyczny (Pfyffera)42.000
66Aparat metalowy stały96.000
67Korona ortodontyczna8.400
68Naprawa pęknięcia aparatu akrylowego3.600
69Wymiana uszkodzonej klamry bądź łuku w aparacie5.400
70Kapa z równią pochyłą9.600
71Funda – kapa na brodę7.200
72Kapa z równią pochyłą natychmiastową8.400
73Okresowa kontrola aparatu z ewentualnym jego uzupełnieniem6.000
74Okresowa kontrola leczenia bez aparatu ortodontycznego3.000
75Proteza ortodontyczna ze śrubą42.000
76Proteza dziecięca36.000
77Modyfikacja aparatu klasycznego (kwota doliczana do aparatu typowego)6.600
78Dodatkowa śruba3.600
79Wykonanie modeli kontrolnych2.400
80Porada3.000
Uwaga: Cena jest wyższa o 50%:

a) za naprawę ekspresową w ciągu 4 godzin,

b) za wykonanie ekspresowe protezy w ciągu 3 dni.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE POMOCY DORAŹNEJ I ZA PRZEWOZY CHORYCH

Lp.Rodzaj usługiCena w złotych
123
1Za pomoc doraźną udzieloną poza ambulatorium pomocy doraźnej (stacją pogotowia ratunkowego):
1) w granicach miasta będącego siedzibą stacji12.000
2) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli:
a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, nie przekracza 20 km

16.800
b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji i

z powrotem do stacji, przekracza 20 km

24.000
2Za przewóz chorego karetką sanitarną:
1) w granicach miasta będącego siedzibą stacji - ryczałt3.600
2) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli:
a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, nie przekracza 20 km

8.400
b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, przekracza 20 km

14.400
3Za przewóz chorego samolotem sanitarnym pobiera się 200 zł za każdy kilometr drogi przebytej przez samolot, licząc odległość tam i z powrotem, a ponadto należność za przewóz chorego karetką.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZRYCZAŁTOWANE CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE OPIEKI STACJONARNEJ - ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU

Lp.WyszczególnienieCena w złotych
123
1W szpitalach terenowych ogólnych, specjalistycznych i innych24.000
2W szpitalach klinicznych i w części klinicznej jednostek badawczo-rozwojowych36.000
3W sanatoriach rehabilitacyjnych12.000