Zm.: ustawa z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu zapobiegawczem nieletnich.

Monitor Polski

M.P.1936.23.

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 1936 r.