§ 2. - Zm.: uchwała z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie zmian w organizacji i działalności oddziałów zaopatrzenia robotniczego.

Monitor Polski

M.P.1957.37.239

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1957 r.
§  2.
1.
Zobowiązuje się Ministra Rolnictwa do wydania w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, zarządzeń wykonawczych, określających zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych innym użytkownikom.
2.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do wydania w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, zarządzeń określających zasady rozliczeń w razie przekazania gospodarstw pomocniczych nowym użytkownikom.