§ 3. - Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

Monitor Polski

M.P.1988.28.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1988 r.