§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1988.28.244

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  2.
Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w załączniku do niniejszej uchwały, obejmują dodatki do wynagrodzenia przyznane na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).