§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Monitor Polski

M.P.1987.6.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1987 r.