§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych. - M.P.1985.35.232 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1985.35.232

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.