§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1987.14.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1987 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.