§ 4. - Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

Monitor Polski

M.P.1979.17.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1979 r.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1980 r.