§ 3. - Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

Monitor Polski

M.P.1979.17.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1979 r.
§  3.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi szczegółowe zasady przyznawania nagród dla pracowników muzeów państwowych za zwiększenie dochodów muzeów państwowych działających w formie zakładów budżetowych.