§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1986.24.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1986 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r.