§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1981.29.267

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1981 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.