§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.

Monitor Polski

M.P.1973.39.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1973 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.