§ 4. - Zm.: uchwała w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1964.13.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.