§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1964.13.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  2.
Minister Finansów ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.