§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.

Monitor Polski

M.P.1987.12.100

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1987 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.