Monitor Polski

M.P.1974.24.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1974 r.

UCHWAŁA Nr 151
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1974 r.
zmieniająca uchwały w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń oraz w sprawie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw handlowych.

Na podstawie art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) oraz art. 2 i 3 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W § 5 pkt 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1972 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń (Monitor Polski z 1972 r. Nr 13, poz. 90 i z 1973 r. Nr 12, poz. 70) skreśla się lit. e).
§  2. W § 4 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. w sprawie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw handlowych (Monitor Polski Nr 27, poz. 169) skreśla się pkt 9.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.