§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.

Monitor Polski

M.P.1970.20.168

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 1970 r.
§  2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrom ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzenia analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.