§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

Monitor Polski

M.P.1983.42.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1983 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.