§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1990.35.283

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.