§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności. - M.P.1963.3.5 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1963.3.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1963 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że ma ona zastosowanie również do kredytów udzielonych pracownikom, o których mowa w § 28a ust. 1 uchwały powołanej w § 1, przed ogłoszeniem mniejszej uchwały w odniesieniu do rat przypadających do płatności.