§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.44.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1990 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do ustalania wysokości dywidendy od dnia 1 stycznia 1990 r.