§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub... - M.P.1971.26.164 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.1971.26.164

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1971 r.