Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

Monitor Polski

M.P.1965.48.261

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 1965 r.

UCHWAŁA Nr 204
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 1965 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z 1962 r. Nr 67, poz. 313, z 1963 r. Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456 oraz z 1964 r. Nr 24, poz. 105 i Nr 67, poz. 316) zastępuje się załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do wprowadzania w razie potrzeby zmian w załączniku nr 3 w rubrykach 6 i 7 w wypadku zmian organizacyjnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r., z tym że wytyczne wynikające z załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały należy zastosować przy opracowaniu planów na 1966 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Lp.Symbol wyrobuNazwa materiałuNazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego
1234
1020-001-167Węgiel kamienny typ 31-38 i brykiety z węgla kamiennegoMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
2023-001-072Koks i półkoksMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
3033-001-225Wyroby walcowane gotoweMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
w tym:
033 klasy

od 2-4

Wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
4034Rury stalowe gotoweMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
5041-002AluminiumMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
6041-013CynkMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
7041-044Miedź elektrolitycznaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
8041-055OłówMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
9110-002CementMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
10140-001Tarcica z surowca iglastegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
11251-002Drewno tartaczne z drzew iglastychMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
12200-010, 016

037-041

043-047

051-058

067-071

Mięso, tłuszcze zwierzęce, przetwory mięsne, dróbMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
13260-002Zboża konsumpcyjne (4 zboża i zbożowe) w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW NA 1966 r.

Lp.Symbol wyrobuNazwa materiałuNazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego
1234
1010Energia elektrycznaMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
2020-005Węgiel energetyczny typ 31-32 sortymenty grubeMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
3020-041Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38Ministerstwo Górnictwa i Energetyki
4020-155Węgiel brunatnyMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
5020-174Brykiety z węgla brunatnegoMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
6022-001Ropa naftowaMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
7023-003Koks odlewniczyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
8023-011Koks wielkopiecowyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
9023-039Koks opałowyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
10022-006

024-001, 008

Paliwa gazoweMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
11025Produkty naftoweMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
12030-001Rudy żelaza w przeliczeniu na FeMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
13032Stal surowaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
14033-140,

143, 176

Blachy o grubości 3,00 mm i powyżej (łącznie z blachami uniwersalnymi) (grupa przydziałowa 3601, 3602, 3611-3614, 3701-3704)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
15033-201, 221

035-001-014

Blachy gorąco i zimno walcowane o grubości poniżej 3,00 mm (grupa przydziałowa 3801-3804, 3904)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
16034-002Rury bez szwu o Ø 508,0-273,1 mm (grupa przydziałowa 4100)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
17034-013Rury bez szwu o Ø 273,0-159,1 mm (grupa przydziałowa 4200)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
18034-097Rury ze szwem o Ø 2200-508,1 mm (grupa przydziałowa 5000)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
19035-017Taśma walcowana na zimno (grupa przydziałowa 6101-6104)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
20035-046,

080

Pręty ciągnione i łuszczone (grupa przydziałowa 6301-6304, 6501-6504)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
21035-093Blachy ocynkowane (grupa przydziałowa 6611)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
22035-113Blachy ocynowane (grupa przydziałowa 6651)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
23040-035Koncentraty cynku - zawartość ZnMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
24040-084Koncentraty miedzi - zawartość CuMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
25040-093Tlenek aluminium (glinu)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
26041-012CynaMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
27041-032Kadm rafinowanyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
28041-052NikielMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
29041-062RtęćMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
30041-066SrebroMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
31041-075Stopy aluminiowe w blokachMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
32041-081Brąz i spiż w blokachMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
33041-082Mosiądz w blokachMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
34041-108Wyroby walcowane z aluminiumMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
w tym:
35041-111Folie aluminioweMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
36041-112Wyroby prasowane i ciągnione z aluminiumMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
37041-117Wyroby walcowane ze stopów aluminiowychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
38041-120Wyroby prasowane i ciągnione ze stopów aluminiowychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
39041-144Wyroby walcowane z miedziMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
40041-148Wyroby prasowane i ciągnione z miedziMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
41041-154Wyroby walcowane z mosiądzuMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
42041-163Wyroby prasowane i ciągnione z mosiądzuMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
43068-147Kable elektroenergetyczne miedzianeMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
44068-148Kable elektroenergetyczne aluminioweMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
45068-164Kable telefoniczne dalekosiężneMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
46081-001Druty stalowe ciągnioneMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
47081-114Liny z drutów stalowychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
48086-003Opakowania lekkie z blachy ocynowanej (białej)Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego
49091-192,193Soda ciężka i soda kalcynowana w przeliczeniu na 98%Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
50091-200,

201

Ług sodowy w przeliczeniu na 96% i soda kaustyczna w przeliczeniu na 96%Ministerstwo Przemysłu Chemicznego
51091-237Nawozy azotowe w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
52091-249Nawozy fosforowe w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
53091-266Nawozy potasowe w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
54092-196Kauczuk syntetycznyMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
55097-001Tłuszcze techniczneMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
56111-001Elementy ścienneMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
57120-002Szkło okienne ciągnione w przeliczeniu na 2 mmMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
58-Materiały podłogoweMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
59150-027Celuloza papierniczaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
60150-048Celuloza wiskozowaMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
61151-001PapierMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
62151-238TekturaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
63170-001BawełnaMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
64170-004WełnaMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
65170-056Włókno azbestoweMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
66190-001Skóry surowe dla przemysłu garbarskiegoMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
67190-003Skóry surowe bydlęceMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
68191-001Skóry twardeMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
69191-014Skóry miękkieMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
70202-009MasłoMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
71203-002, 006Oleje, tłuszcze surowe i rafinowaneMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
72205-003Cukier w układzie kalendarzowym i gospodarczymMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
73206-005Mączka ziemniaczanaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
74207-002,

011-015, 018

SpirytusMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
75251-021, 023,

079

Drewno kopalniakowe i na stemple budowlanaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
76252-005Kopalniaki i połowiceMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
77253-009Kauczuk naturalnyMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
78260-249Ziarno kakaoweMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu

ZAŁĄCZNIK  Nr 3.

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROZDZIELANYCH ORAZ WYKAZ GŁÓWNYCH IMIENNYCH ODBIORCÓW

Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1966-1970Nazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
1234567
Przemysł paliw
(Gałąź 02)
020Węgiel oraz brykiety z węgla kamiennego i brunatnego
1020-001Węgiel kamienny typ 31-38 i brykiety z węgla kamiennegotonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiRada MinistrówCentrala Zbytu Węgla
2020-002z tego: węgiel energetyczny typ 31-32tonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
3020-005, 024,

167

w tym: sortymenty grube i

brykiety z węgla

kamiennego

tonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
4020-011, 030 sortymenty średnietonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
5020-014, 019,

0,33, 036, 038

sortymenty drobne i

połączone

tonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
6020-041Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38tonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
7020-042z tego: węgiel gazowy typ 33tonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
8020-114Muł popłuczkowytonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
9020-117Przerosty z procesu wzbogacaniatonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
10020-155Węgiel brunatnytonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
11020-157w tym: sortymenty grubetonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
12020-174Brykiety z węgla brunatnegotonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
13023-001, 072Koks i półkokstonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
14023-001KokstonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
15023-068 odlewniczytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
16023-069 wielkopiecowytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
17023-039 bez

050, 051, 064,

065

opałowytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego a)Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
18023-067 formowanytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
19023-037, 038,

050, 051, 064,

065, 071

Koksik i półkoksiktonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
20023-072PółkokstonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego a)Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
21022-001, 006,

008

Paliwa gazowem3Zjednoczenie Przemysłu GazownictwaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiOkręgowe Zakłady Gazownictwa
Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1966-1970Symbol grupy przydziałowejNazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
19661965
123456789
Przemysł hutnictwa żelaza
(Gałąź 03)
1033-001-2253021-3904100-551Wyroby walcowane - ogółemtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Zbytu Stali
2-20-551Wyroby ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Zbytu Stali
3033-001, 002,

006, 010

302100, 551Półwyroby i pręty grube do produkcji rur bez szwutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
4033-004, 005,

008, 009, 012,

013

3022

3024

551- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
5033-014,015,

020

303101, 201,

221, 501

Półwyroby dla kuźnitonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
6033-017, 018,

022, 024

3032

3033

3034

201, 221,

301, 401,

501

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
7033-025-0413111102Szyny normalnotorowe i tramwajowetonaMinisterstwo KomunikacjiMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
8033-042-0443121103Szyny pośrednie i wąskotorowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
9033-045-0523211104Kształtowniki grubetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
10033-053322105, 201,

221, 501,

301, 401

Pręty grubetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
11033-055-0573222

3223

3224

201, 221,

301, 401,

501

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
12033-058, 059,

062

323105, 202,

222, 501,

302, 402

Kształtowniki i pręty średnietonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
13033-064-0663232

3233

3234

202, 222,

501, 302,

402

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
14033-067, 071,

072, 074, 077

324106, 202,

222, 501,

302, 402

Kształtowniki i pręty cienkietonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
15033-076, 079,

080, 081

3242

3243

3244

202, 222,

501, 302,

402

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
16033-082-084,

087

325107, 202,

222, 501,

302, 402

Kształtowniki i pręty najcieńszetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
17033-089, 090,

091

3252

3253

3254

202, 222,

501, 302,

402

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
18033-092, 093,

094, 096, 101,

106

303108, 202,

222, 501,

302, 402

Bednarka i wstęgi na rurytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
19033-098, 099,

100, 103, 104,

105

3302

3303

3304

202, 222,

501, 302,

402

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
20033-110, 111,

116, 121

340109, 206,

222, 302,

402

WalcówkatonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
21033-113, 114,

115, 118, 119,

120, 123, 124,

125

3402

3403

3404

206, 222,

302, 402

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
22033-126-1393501141Wyroby kuto-walcowane

koła, obręcze, pierścienie

tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
23033-140360121, 205,

505

Blachy uniwersalne szerokości 160-700 mm i grubości 5-40 mmtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
24033-1423602205, 505- ze stali klasy 2tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
25033-143361Blachy o grubości powyżej 4,75 mmtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
26033-153, 154,

155, 158, 159,

160, 164-169,

170, 171, 174,

175

3612

3613

3614

203, 223,

503, 303,

403

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
27033-176, 177,

185, 186, 193

370Blachy o grubości 4,75 do 3,00 mmtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
28033-180, 181,

182, 188, 189,

190, 199, 200

3702

3703

3704

203, 223,

503, 303,

403

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
29035-001-013,

033-201, 202,

208, 213, 215,

217, 219, 221

380Blachy o grubości poniżej 3,00 mm walcowane na gorącotonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
30033-205, 206,

207, 210, 212,

221

3802

3803

3804

204, 224,

503

- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
31033-222-225,

035-014-016

3904210Blachy cienkie elektrotechniczne krzemowe o grubości poniżej 3,00 mm, walcowane na gorącotonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
320344100-4800,

5000-5400-

5700

16Rury stalowe - ogółemmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Zbytu Stali
33034-0014100-4800Rury stalowe bez szwumb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
Z ogólnej ilości rur przypada:
34034-011, 022,

036, 051, 066,

086

161na rury wiertnicze razemmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
35034-002-003,

006, 008, 011

4100161, 163,

167

Rury bez szwu walcowane na gorąco - Ø 508,0-273,1 mmmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
36034-013, 014,

017, 019

4200161, 162,

164, 167

Rury bez szwu walcowane na gorąco Ø 273,0-159,1 mmmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
37034-024, 025,

029, 031, 033,

036

4300161, 164,

167

Rury bez szwu walcowane na gorąco Ø 159,0-102,1 mmmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
38034-038, 039,

043, 045, 047,

048, 051

4400161, 164,

167

Rury bez szwu walcowane na gorąco Ø 102,0-51,1 mmmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
39034-053, 054,

058, 060, 062,

063, 066

4500165Rury bez szwu walcowane na gorąco Ø 51,0 mm i poniżejmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
40034-068, 069,

073

4600161, 166,

167

Rury bez szwu ciągnione na zimno

Ø 120,0-51,1 mm

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
41034-076-081,

083, 086

4700161, 165,

166, 167

Rury bez szwu ciągnione na zimno

Ø 51,0-12,1 mm

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
42034-088, 089,

093

4800166, 167Rury bez szwu ciągnione na zimno

Ø 12,0 mm i poniżej

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
43034-096Rury stalowe ze szwemmb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
44034-097, 098,

101

5000168Rury ze szwem nie ciągnione na zimno

Ø 2200,0-508,1 mm

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
45034-103, 104,

107, 109

5400169Rury ze szwem nie ciągnione na zimno

Ø 102,0-51,1 mm

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
46034-111, 112,

115, 117, 119

5500169Rury ze szwem nie ciągnione na zimno

Ø 51,0 mm i poniżej

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
47034-121, 1225600169Rury ze szwem ciągnione na zimno

Ø 120,0-51,1 mm

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
48034-124-1275700169Rury ze szwem ciągnione na zimno

Ø 51,0 mm i poniżej

mb /tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
Wyroby zimnowalcowane, ciągnione i łuszczone
49035-017, 018,

024-029, 034,

039, 043

6101-6104151, 610Taśmy walcowane na zimnotonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
50035-021, 022,

026, 027, 028,

029, 031, 032,

033, 036, 037,

038, 043

6102

6103

6104

610- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
51035-0446201153Kształtowniki gięte na zimnotonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
52035-046, 047,

052, 057, 061,

066, 071, 076,

080, 081, 082,

086, 090

630, 650152, 620Pręty ciągnione i łuszczonetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
53035-049, 050,

051, 054, 055,

056, 058, 059,

060, 063, 064,

065, 068, 069,

070, 074, 075,

077, 078, 079,

084, 085, 088,

089, 091, 092

6302-6304 6502-6504620- ze stali klasy 2-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
54035-0013801130Blachy walcowane na zimno w kręgach oraz arkuszach ze stali klasy 1tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
55035-0143904210Blachy elektrotechniczne, krzemowe, walcowane na zimno ze stali klasy 4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
56035-093 do 1056611721Blachy ocynkowanetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
57035-113 do 1316651722Blachy ocynowanetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
58035-1326661887Bednarka ocynkowanatonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
Wyroby kute
59036-002-006,

013-017

7010

7110

851Półwyroby (kęsy kwadratowe i płaskie, blachówka) i pręty (okrągłe, kwadratowe i płaskie) swobodnie kute o grubości poniżej 150 mm - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
60036-007-011,

018-022

7020

7120

852Półwyroby (kęsiska kwadratowe i płaskie) i pręty (okrągłe, kwadratowe i płaskie) swobodnie kute o grubości 150 mm i powyżej - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
61036-038-0417310853Odkuwki swobodnie kute o ciężarze poniżej 100 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
62036-043-0467320854Odkuwki swobodnie kute o ciężarze 100 kg/szt. - poniżej 500 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
63036-048-0517330854Odkuwki swobodnie kute o ciężarze 500-2000 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
64036-053-0567340855Odkuwki swobodnie kute o ciężarze powyżej 2000 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
65036-065-068,

070-073,

075-078

7410

7420

7430

875

874

873

Odkuwki wykrojowe o ciężarze poniżej 1 kg/szt. - 10 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
66036-080-083,

085-088

7440

7450

872

871

Odkuwki wykrojowe o ciężarze 10 kg /szt. i powyżej - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
67036-0927510891KuletonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
68036-0957520892CylpesytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
Inne wyroby przemysłu hutniczego
69054-0629350705Łuki kopalnianetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
70037-005-0159500703Rozjazdy i ich częścitonaMinisterstwo KomunikacjiMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoHuta im. Świerczewskiego
71037-001-0049600701Akcesoria nawierzchni kolejowejtonaMinisterstwo KomunikacjiMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoHuta im. Świerczewskiego
Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1966-1970Nazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
1234567
Wyroby hutnictwa metali nieżelaznych
(Gałąź 04)
1041-013Cynk i pył cynkowytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
2041-033, 034KadmtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
3041-043MiedźtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
4041-052NikieltonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
5041-055OłówtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
6041-066SrebrotonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
7041-062RtęćtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
8041-072Platyna i platynowcekgMinisterstwo FinansówMinisterstwo FinansówMennica Państwowa
9041-073ZłotokgMinisterstwo FinansówMinisterstwo FinansówMennica Państwowa
10041-086Stopy łożyskowe i drukarskietonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
11041-091Spoiwo cynowo-ołowiane w przeliczeniu na 30% SntonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
12041-081Brązy i spiże w blokachtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
13041-082Mosiądz w blokachtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
14041-076Stopy cynkowe w blokachtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
15041-075Stopy aluminiowe w blokachtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
16041-125Wyroby walcowane z cynkutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
17041-138Wyroby walcowane ze stopów cynkowychtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
18041-141Wyroby prasowane i ciągnione ze stopów cynkowychtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
19041-144Wyroby walcowane z miedzitonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
20041-148Wyroby prasowane i ciągnione z miedzitonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
21041-154Wyroby walcowane z mosiądzutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
22041-163, 166Wyroby prasowane i ciągnione z mosiądzutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
23041-168w tym: rurytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
24041-108, 110Wyroby walcowane z aluminiumtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
25041-111Folia aluminiowatonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
26041-112Wyroby prasowane i ciągnione z aluminiumtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
27041-117Wyroby walcowane ze stopów aluminiowychtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
28041-120Wyroby prasowane i ciągnione ze stopów aluminiowychtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
29041-121w tym: profiletonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
30041-123 rurytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
31041-186Wyroby walcowane z ołowiutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
32041-190Wyroby prasowane i ciągnione z ołowiutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
33041-158Wyroby walcowane z brązutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
34041-169Wyroby prasowane i ciągnione z brązutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
35041-176-180Wyroby walcowane z niklutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
36041-177, 179Wyroby walcowane ze stopów niklutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
37041-181Wyroby prasowane i ciągnione z niklu i ze stopów niklutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
38041-035Wyroby walcowane z kadmutonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
Przewody i kable
(Gałąź 06)
1068-004Druty miedzianetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
2068-005Druty miedziane jezdnetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
3068-006Szyny miedziane prostokątne i komutatorowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
4068-007Linki miedziane napowietrznetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
5068-009Linki miedziane do szczotek maszyn elektrycznych i linki specjalnetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
6068-010Przewody gołe krzemobrązowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
7068-023Linki napowietrzne stalowo-aluminiowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
8068-031Przewody nawojowe w emalii oraz w emalii i oprzędzie włóknistymtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
9068-034Przewody nawojowe w oprzędzie włóknistymtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
10068-035Przewody nawojowe w izolacji specjalnejtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
11068-042Druty i taśmy oporowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
12068-050, 053Przewody odporne na wpływy atmosferyczne i przewody instalacyjne jednodrutowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
13068-056Przewody instalacyjne wielodrutowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
14068-059Przewody instalacyjne wielodrutowe giętkiekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
15068-077Przewody płaszczowe miedzianekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
16068-085Przewody uzbrojone miedzianekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
17068-088Sznury mieszkaniowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
18068-092Przewody oponowe mieszkaniowe i warsztatowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
19068-095Przewody oponowe przemysłowe i dźwigowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
20068-098, 099Przewody oponowe karotażowe i przewody oponowe górniczekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
21068-103Przewody oponowe spawalnicze miedzianekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
22068-106Przewody samochodowe i lotniczekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
23068-118Przewody telewizyjne antenowe, symetryczne, schematowe i sznury radiowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
24068-124Przewody schematowe, mikrofonowe, ekranowe i telewizyjne koncentrycznekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
25068-128Sznury telefonicznekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
26068-142, 144Kubełki instalacyjne miedzianekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
27-w tym: w powłoce ołowianejkmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
28068-147Kable elektroenergetyczne miedziane ogółemkmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
29-w tym: w powłoce z ołowiukmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
30068-148Kable elektroenergetyczne aluminiowe ogółemkmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
31-w tym: w powłoce z ołowiukmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
32068-149Kable sygnalizacyjne ogółemkm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
33-w tym: w powłoce z ołowiukm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
34068-159Kable telefoniczne instalacyjne w ołowiu i poliwinicie miedzianekm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
35068-161Kable telefoniczne instalacyjne w gumie i ołowiu miedzianekm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
36068-162Kable telefoniczne miejscowekm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
37068-163Kable telefoniczne stacyjnekm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
38068-164Kable telefoniczne dalekosiężnekm/km żyłMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
39068-166Kable okrętowekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
40066-006Rury stalowe pancernekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Sprzętu i Porcelany Elektrotechnicznej
Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1966-1970Symbol grupy przydziałowejNazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
19661965
123456789
Przemysł metalowy
(Gałąź 08)
080-2128080-22Odlewy staliwnetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
w tym:
1090-213-2228011-8014

8021

8024

801-802

821

Odlewy staliwne nie obrobione mechanicznie o ciężarze do 25 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
2080-223-2278031-8034803-823Odlewy staliwne nie obrobione mechanicznie o ciężarze od 25 do 100 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
3080-228-2328041-8044804, 824Odlewy staliwne nie obrobione mechanicznie o ciężarze od 100-500 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
4080-233-2378051-8054805, 825Odlewy staliwne nie obrobione mechanicznie o ciężarze powyżej 500 kg/szt. - ze stali klasy 1-4tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1966-1970Nazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
1234567
5081-001Druty stalowe ciągnione (produkcja całkowita)tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
6081-052w tym: ze stali klasy 2, 3, 4 (jakościowej)tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
7081-114Liny z drutów stalowychtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
8081-134w tym: liny i linki różnetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
9086-003Opakowania lekkie z blachy ocynowanej (białej)tona*)Ministerstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
10086-004w tym: opakowania do konserwtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
11086-012Opakowania niekonserwowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
12086-019Części opakowań i kapturkitonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
13086-024Opakowania lekkie z blachy nie pokrytej i lakierowanejtonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Przemysłu Wyrobów Metalowych
14086-046Beczki blaszaneszt.Ministerstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1966-1970Nazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
1234567
Przemysł chemiczny
(Gałąź 09)
1091-043Kwas solny w przeliczeniu na 100% (kwas chlorowodorowy)tonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
2091-075Siarczan glinowy 14-15%tonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
3091-076Siarczan glinowy 17-18%tonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
4091-094Siarczan miedziowytonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
5091-130SiarkatonaZjednoczenie Kopalnictwa Surowców ChemicznychZjednoczenie Kopalnictwa Surowców ChemicznychZjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych
6091-139Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100%tonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
7091-157BorakstonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
8091-163Dwuchromian sodowytonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
9091-170Fosforan trójsodowytonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
10091-192-193Soda ciężka (węglan sodowy ciężki) i soda kalcynowana w przeliczeniu na 98%tonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
11091-200, 201Ług sodowy i soda kaustyczna w przeliczeniu na 96%tonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
12091-205Azotan srebratonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPolskie Odczynniki Chemiczne, Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
13091-220Karbid (węglik wapnia) w przeliczeniu na 75%tonaZjednoczenie Przemysłu AzotowegoZjednoczenie Przemysłu AzotowegoZakłady Przemysłu Azotowego w Chorzowie
14091-286AcetylentonaZjednoczenie Budowy i Remontów Urządzeń ChemicznychZjednoczenie Budowy i Remontów Urządzeń ChemicznychPrzedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Gazy Techniczne"
15091-298Tlenm3Zjednoczenie Budowy i Remontów Urządzeń ChemicznychZjednoczenie Budowy i Remontów Urządzeń ChemicznychPrzedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Gazy Techniczne"
16092-010KalafoniatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek
17091-120Węglan potasowytonaZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoZjednoczenie Przemysłu NieorganicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
18092-089Glikol etylenowy.tonaZjednoczenie Przemysłu Chemii GospodarczejZjednoczenie Przemysłu Chemii GospodarczejZjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej
19092-106Kwas cytrynowytonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego
20092-119Kwas mrówkowy w przeliczeniu na 100%tonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
21092-191TrójchloroetylentonaZjednoczenie Przemysłu AzotowegoZjednoczenie Przemysłu AzotowegoZakłady Chemiczne "Oświęcim"
22092-131MelaminatonaZjednoczenie Przemysłu Rafinerii NaftyZjednoczenie Przemysłu Rafinerii NaftyPrzedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych
23092-196Kauczuk syntetycznytonaZjednoczenie Przemysłu GumowegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoBiuro Zbytu - Zjednoczenie Przemysłu Gumowego
24092-419GrafitytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoPrzedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych
25093-005Przędza sztucznego jedwabiu włókienniczatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych
26093-008Włókno cięte typu bawełnianego - tekstratonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych
27093-009Włókno cięte typu wełnianego - argonatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych
28093-014Włókno sztuczne białkowe - wipolantonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoŁódzkie Zakłady Włókien Sztucznych
29093-018Przędza włókiennicza typu "steelon"tonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych
30093-112TomofantonaZjednoczenie Przemysłu Włókien SztucznychZjednoczenie Przemysłu Włókien SztucznychZjednoczenie Przemysłu Włókien Sztucznych
31093-115Polichlorek winylutonaZjednoczeni Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi
32093-123PolistyrentonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
33093-127PolietylentonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
34093-131Szkło organicznetonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
35093-137Folie twarde z polichlorku winylutonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
36093-150Rury z twardego polichlorku winylutonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
37093-174Folia polietylenowatonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
38094-003Biel cynkowatonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówPrzedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami
39094-020Glejta ołowiowatonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówPrzedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami
40094-021Minia ołowiowatonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówPrzedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami
41-Farba miniowa 80%tonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówPrzedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami
42-Farba miniowa 60%tonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówPrzedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami
43095-026, 029Wosk Carnauba i innetonaZjednoczenie Przemysłu Rafinerii NaftyZjednoczenie Przemysłu Rafinerii NaftyPrzedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych
44095-015Klej skórnytonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
45097-001Tłuszcze technicznetonaZjednoczenie Przemysłu Chemii GospodarczejZjednoczenie Przemysłu Chemii GospodarczejZjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej
46097-007StearynatonaZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychZjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw SztucznychPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami i Barwnikami
47097-012Gliceryna destylowanatonaZjednoczenie Przemysłu Chemii GospodarczejZjednoczenie Przemysłu Chemii GospodarczejZjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej
48097-064ŻelatynatonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil"
49093-090Żywice i kleje epoksydowetonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
50093-095Żywice i kleje poliestrowe (bez włókien sztucznych)tonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
Przemysł gumowy
(Gałąź 10)
1101-050, 051Taśmy przenośnikowekm/tonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoBiuro Zbytu- Zjednoczenie Przemysłu Gumowego
Przemysł materiałów budowlanych
(Gałąź 11)
(łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcelanowo-fajansowego)
1110-002CementtonaMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychRada MinistrówBiuro Zbytu Cementu
2111-065Płyty azbestowo-cementowe ogółemtys. m2Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychBiuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej
3111-140, 499TłuczeńtonaMinisterstwo KomunikacjiMinisterstwo KomunikacjiZjednoczenie Kamieniołomów Drogowych
4111-142, 500GrysytonaMinisterstwo KomunikacjiMinisterstwo KomunikacjiZjednoczenie Kamieniołomów Drogowych
5112-007, 008,

012, 017-020

Wyroby glino-krzemionkowetonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Zbytu Materiałów Ogniotrwałych
w tym:
6112-009, 013

018, 019, 021

prostki i kliny

klasa I i II

tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Zbytu Materiałów Ogniotrwałych
7112-010, 014,

018, 019, 022

kształtki

klasa III i IV

tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Zbytu Materiałów Ogniotrwałych
8112-015, 019bloki szklarskie i płyty donicowe

klasa VIII

tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Zbytu Materiałów Ogniotrwałych
9112-017Kształtki wielkopiecowe

klasa V

tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Zbytu Materiałów Ogniotrwałych
Przemysł szklarski
(Gałąź 12)
1120-002Szkło ciągnione w przeliczeniu na 2 mmtys. m2Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychBiuro Zbytu Szkła
2124-002Butelki monopolowetys. szt.Zjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoZjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoBiuro Zbytu Szkła
3124-004Butelki do winatys. szt.Zjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoZjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoBiuro Zbytu Szkła
4125-019Balonytys. szt.Zjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoZjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoBiuro Zbytu Szkła
5124-009Słoje (bez musztardówek)tys. szt.Zjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoZjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoBiuro Zbytu Szkła
6124-020, 023Szkło aptecznetys. szt.Zjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoZjednoczenie Przemysłu SzklarskiegoBiuro Zbytu Szkła
Przemysł drzewny
(Gałąź 14)
1140-001Tarcica z surowca iglastegom3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoRada MinistrówCentrala Zbytu Drewna
w tym:
2140-004 tarcica z surowca

iglastego nie obrzynana I-

III kl.

m3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
3140-055Tarcica z surowca liściastegom3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
4143-001Okleinym2Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
5144-004, 007Płyty pilśniowe porowatem2Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
6144-005, 008Płyty pilśniowe twardem2Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
7144-014-022,

024, 026, 027

Płyty wiórowe, stolarskie i paździerzowem3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
8145-001Skrzynki i komplety skrzynkowetys. szt. /m3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
9145-010, 015,

025,028

Beczki i komplety do płynów z surowca iglastego i liściastegoszt.Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
Przemysł papierniczy
(Gałąź 15)
1151-001PapiertonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
2151-002Papier gazetowytonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
3151-003Papier drukowytonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
4151-070Papier do pisania i rysowaniatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
5151-118Papier pakowytonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
6151-147Papier przemysłowo-technicznytonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
7151-209Papier chłonny i higienicznytonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
8151-238TekturatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
9151-239Tektura introligatorsko-pudełkowatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
10151-268Tektura technicznatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
11153-005, 006Papier kredowany - razemtonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierniczych i Materiałów Biurowych
12154-081Tektura falistatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierniczych i Materiałów Biurowych
13154-084Torby i torebki handlowetonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierniczych i Materiałów Biurowych
14154-090Worki papierowetys. szt.Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
15154-115Kartonaże i wykroje na pudełkatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierniczych i Materiałów Biurowych
Przemysł włókienniczy
(Gałąź 17)
1170-004WełnatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Przędzalń Czesankowych
2170-035Włókno lniane trzepanetonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
3170-036Włókno lniane pakulanetonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
4170-049Włókno konopne trzepanetonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
5170-050Włókno konopne pakulanetonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
6170-056Włókno azbestowetonaMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychZjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej
7170-068, 081Szmaty i odpadki wełnianetonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Wełnianego "Północ" i Centrala Surowców Wtórnych
8170-102Przędza bawełniana i bawełnopodobnatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Bawełnianego
9170-117Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Przędzalń Czesankowych
10170-121Przędza wełniana i wełnopodobna zgrzebnatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Wełnianego "Północ" i "Południe"
11170-129Przędza lniana czesanatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Lniarskiego
12170-130, 132Przędza lniana zgrzeblonatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Lniarskiego
13170-135Przędza jutowatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Przemysłu Lniarskiego
14171-044, 110,

153, 188, 224,

240, 280

Tkaniny meblowetys. mb/tys. m2Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Handlu Meblami
15176-029Worki jutowetys. szt. tonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Zbytu Artykułów Technicznych
16176-021, 022Worki lniane, lniano-pakulane i konopnetys. szt. /tonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Zbytu Artykułów Technicznych
Przemysł skórzany, obuwniczy i futrzarski
(Gałąź 19)
1190-001Skóry surowe dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórniczymi)t.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
2190-002Skóry surowe cielęcet.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
3190-003Skóry surowe bydlęcet.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
4190-013Skóry surowe końskiet.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
5190-014Skóry surowe świńskiet.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
6190-020, 022,

023

Skóry innet.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
7190-028Skóry surowe jagnięceszt.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
8190-031Skóry surowe baranieszt.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
9191-001Skóry twardetonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Handlu Obuwiem
10191-014Skóry miękkietys. m2Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Handlu Obuwiem
w tym:
11191-019 skóry cielęcetys. m2Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Handlu Obuwiem
12191-017 skóry bukatowetys. m2Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Handlu Obuwiem
13192-001, 002,

003, 004

Odpady skór surowych (surowce kolagenowe)tys. m2Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil"
Przemysł spożywczy
(Gałąź 20)
1202-024KazeinatonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZwiązek Spółdzielni Mleczarskich
2-Oleje i tłuszcze surowe i rafinowane - ogółemtonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Olejarskiego
3203-005Oleje i tłuszcze surowetonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Olejarskiego
4203-014w tym: olej lnianytonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Olejarskiego
5203-023Olej rycynowy technicznytonaZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Farb i LakierówZjednoczenie Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków
6203-070Tłuszcze i oleje rafinowanetonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Olejarskiego
7205-003CukiertonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuKomisja Planowania przy Radzie MinistrówZjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego
Inne gałęzie przemysłu
(Gałąź 22)
1226-006Mieszanki pasz treściwych mineralnych i koncentratówtonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil"
Leśnictwo
(Gałąź 25)
1251-002Drewno tartaczne z drzew iglastychm3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoRada MinistrówNaczelny Zarząd Lasów Państwowych
2251-021, -023Drewno kopalniakowe i stemple budowlane z drzew iglastychm3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówNaczelny Zarząd Lasów Państwowych
3251-047Drewno tartaczne z drzew liściastychm3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoNaczelny Zarząd Lasów Państwowych
4251-069Drewno okleinowe z drzew liściastychm3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoNaczelny Zarząd Lasów Państwowych
5252-005Kopalniaki i połowicem3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówZakłady Drzewne Przemysłu Węglowego
6252-002Słupy tele- i energoelektrycznem3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
7253-009Kauczuk naturalnytonaZjednoczenie Przemysłu GumowegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoBiuro Zbytu - Zjednoczenie Przemysłu Gumowego
8253-013Mleczko kauczukowe (latex)tonaZjednoczenie Przemysłu GumowegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoBiuro Zbytu - Zjednoczenie Przemysłu Gumowego
Rolnictwo
(Gałąź 26)
1260-249Ziarno kakaowetonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Cukierniczego
*) Plany rozdziału opakowań blaszanych sporządza się w sztukach/tony.

WYKAZ GŁÓWNYCH IMIENNYCH ODBIORCÓW

1) Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:

Gałąź 02 - Lp. 2-9, 12, 14-21,

Gałąź 03 - Lp. 1-71,

Gałąź 04 - Lp. 1-6, 8-38,

Gałąź 06 - Lp. 1-3, 5, 8-14, 16-33, 39, 40,

Gałąź 08 - Lp. 1-8,

Gałąź 09 - Lp. 1, 4, 6, 7, 9, 10-15, 17, 18, 21, 23, 24, 31-34, 36-42, 44-47, 49, 50,

Gałąź 10 - Lp. 1,

Gałąź 11 - Lp. 1, 3-9,

Gałąź 12 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1-3, 6-8,

Gałąź 15 - Lp. 1-12, 14, 15,

Gałąź 17 - Lp. 8, 13, 14,

Gałąź 20 - Lp. 2, 4, 6,

Gałąź 25 - Lp. 3, 5, 7, 8,

2) Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:

Gałąź 02 - Lp. 2-12, 14-21,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5-46, 49, 51-71,

Gałąź 04 - Lp. 10, 12, 15, 16, 19, 20, 22-24, 26,

Gałąź 06 - Lp. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 19-21, 26-37, 40,

Gałąź 08 - Lp. 1-8,

Gałąź 09 - Lp. 1, 6, 9, 13-15, 18, 21, 23, 34, 38, 41, 42, 46, 47,

Gałąź 10 - Lp. 1,

Gałąź 11 - Lp. 1, 3-9,

Gałąź 12 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1-3, 5, 6,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-8, 9, 10, 14,

Gałąź 25 - Lp. 1-3, 5-8,

3) Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

(łącznie z przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi planu terenowego oraz ze Śląskim Zarządem Budownictwa):

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8-12, 14-21,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 7-21, 23-30, 32-33, 35-46, 49-53, 56, 58-68, 70, 71,

Gałąź 04 - Lp. 10-13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32,

Gałąź 06 - Lp. 7, 12-13, 14, 15, 16, 18-21, 26-33, 36, 40,

Gałąź 08 - Lp. 1-8, 14,

Gałąź 09 - Lp. 7, 10, 13-15, 17, 31, 32, 36, 38-42, 47, 49, 50,

Gałąź 10 - Lp. 1,

Gałąź 11 - Lp. 1-9,

Gałąź 12 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1, 2, 3, 5, 6, 8,

Gałąź 15 - Lp. 1, 2, 4-6, 8-10, 12, 14, 15,

Gałąź 17 - Lp. 6,

Gałąź 25 - Lp. 1, 2, 5, 6,

4) Ministerstwo Komunikacji:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5-33, 35-46, 49-56, 58, 59-66, 69-71,

Gałąź 04 - Lp. 10-12, 15, 20-22, 27,

Gałąź 06 - Lp. 2, 4-7, 12-14, 19, 22, 28-34, 36-38, 40,

Gałąź 08 - Lp. 1-8, 14,

Gałąź 09 - Lp. 9-11, 13-15, 42,

Gałąź 11 - Lp. 1, 3, 4-7,

Gałąź 12 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1-3, 5, 6,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-9, 10, 12-14,

Gałąź 17 - Lp. 14,

Gałąź 25 - Lp. 1, 6,

5) Ministerstwo Przemysłu Chemicznego:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 12, 14-21,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5-21, 23-30, 32-46, 49, 50, 52-71,

Gałąź 04 - Lp. 1, 2, 4-9, 12, 14, 16, 18-22, 24, 26, 28, 31, 32,

Gałąź 06 - Lp. 5, 8, 12, 18-20, 26-31, 40,

Gałąź 08 - Lp. 1-5, 7, 9, 11, 13, 14,

Gałąź 09 - Lp. 1-23, 30-40, 42-50,

Gałąź 10 - Lp. 1,

Gałąź 11 - Lp. 1, 5-9,

Gałąź 12 - Lp. 1, 2, 4-6,

Gałąź 14 - Lp. 1, 2, 8, 9,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-15,

Gałąź 17 - Lp. 6,

Gałąź 19 - Lp. 13,

Gałąź 20 - Lp. 1-7,

Gałąź 25 - Lp. 5, 7, 8,

6) Ministerstwo Przemysłu Lekkiego:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8-12, 14, 15, 17, 18, 21,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5, 6, 9-21, 23-30, 32, 33, 37-39, 41, 43, 45, 46, 48-50, 52-58, 70,

Gałąź 04 - Lp. 12, 14, 15, 17-22, 24, 25, 28, 29,

Gałąź 06 - Lp. 8, 12, 19, 26, 40,

Gałąź 08 - Lp. 5, 6,

Gałąź 09 - Lp. 1, 6, 8-11, 17, 18, 20, 23, 25-38, 43, 46, 47,

Gałąź 11 - Lp. 1,

Gałąź 12 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1-3, 6, 8,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-15,

Gałąź 17 - Lp. 1-14,

Gałąź 19 - Lp. 1-12,

Gałąź 20 - Lp. 1-3, 5, 6,

Gałąź 25 - Lp. 3, 7, 8,

7) Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8-11, 14, 15, 17, 18, 20,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5, 6-21, 23-30, 32, 33, 35-42, 43, 45, 46, 48-50, 52-56, 58-71,

Gałąź 04 - Lp. 20, 22, 24, 35,

Gałąź 08 - Lp. 1-10, 12, 14,

Gałąź 09 - Lp. 2, 3, 5, 6, 9-11, 15, 22, 24, 30, 32, 37, 43-45, 47, 50,

Gałąź 11 - Lp. 1, 2, 5-7,

Gałąź 12 - Lp. 2-6,

Gałąź 14 - Lp. 1-9,

Gałąź 15 - Lp. 1-12, 14, 15,

Gałąź 17 - Lp. 14,

Gałąź 20 - Lp. 1, 7,

Gałąź 22 - Lp. 1,

Gałąź 25 - Lp. 1, 3, 4.

8) Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 11, 14-19,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 7-19, 23-30, 32, 33, 35-46, 49, 50, 52-54, 56-58, 70, 71;

Gałąź 04 - Lp. 12, 19, 20, 24, 25, 27;

Gałąź 06 - Lp. 19, 26, 27;

Gałąź 08 - Lp. 1-5, 9-14,

Gałąź 09 - Lp. 6, 10, 16, 19, 20, 27, 30, 32, 35, 37, 45, 47, 48,

Gałąź 10 - Lp. 1,

Gałąź 11 - Lp. 5-7,

Gałąź 12 - Lp. 2-6,

Gałąź 14 - Lp. 1, 2, 8, 9,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-15,

Gałąź 17 - Lp. 15, 16,

Gałąź 19 - Lp. 13,

Gałąź 20 - Lp. 1-3, 6, 7,

Gałąź 22 - Lp. 1,

Gałąź 26 - Lp. 1.

9) Komitet Drobnej Wytwórczości:

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 29, 30, 32, 49, 50, 52, 53, 54,

Gałąź 08 - Lp. 5-8,

Gałąź 09 - Lp. 10, 12, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 45,

Gałąź 11 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1-4, 6,

Gałąź 15 - Lp. 1, 8, 12,

Gałąź 17 - Lp. 1, 8-10, 12,

Gałąź 19 - Lp. 7-10,

Gałąź 20 - Lp. 2-6,

Gałąź 25 - Lp. 1, 3.

10) Centralny Związek Spółdzielczości Pracy

(wyłącznie na potrzeby krajowych związków spółdzielni):

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8-12, 14-17, 20,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5, 6, 9-21, 23-33, 37-43, 45, 46, 48-50, 52, 53-58,

Gałąź 04 - Lp. 2, 11-22, 24, 28,

Gałąź 06 - Lp. 23,

Gałąź 08 - Lp. 9-13,

Gałąź 09 - Lp. 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25-32, 37-39, 44, 45-48,

Gałąź 12 - Lp. 2, 4-6,

Gałąź 14 - Lp. 1-4, 6-9,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-5, 8-15,

Gałąź 17 - Lp. 1, 7-12, 14,

Gałąź 19 - Lp. 1-13,

Gałąź 20 - Lp. 1-4, 6,

Gałąź 25 - Lp. 7, 8.

11) Ministerstwo Rolnictwa:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 12, 14, 15, 17,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 8-21, 23-30, 32-43, 45, 46, 48, 52-54, 56, 58,

Gałąź 04 - Lp. 19-22,

Gałąź 06 - Lp. 7, 12, 15, 19, 26,

Gałąź 08 - Lp. 7, 8, 14,

Gałąź 11 - Lp. 1-4,

Gałąź 12 - Lp. 1,

Gałąź 14 - Lp. 1-3, 5, 6,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-5, 8, 9, 10-12, 14,

Gałąź 17 - Lp. 15, 16,

Gałąź 22 - Lp. 1,

Gałąź 25 - Lp. 1, 2, 6.

12) Ministerstwo Gospodarki Komunalnej:

Gałąź 02 - Lp. 2-12, 14, 20,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5-7, 9-30, 32, 33, 35-46, 51, 56-58, 70, 71,

Gałąź 04 - Lp. 11.

Gałąź 06 - Lp. 12, 15, 26, 30, 31,

Gałąź 08 - Lp. 1-4, 7, 8,

Gałąź 09 - Lp. 14, 15, 21,

Gałąź 11 - Lp. 1-4,

Gałąź 14 - Lp. 1, 2, 5-7,

Gałąź 25 - Lp. 1, 2.

13) Ministerstwo Żeglugi:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 14-18,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 5-21, 23-30, 32, 33, 37-42, 45, 46, 49, 50, 56, 58-64, 69-71,

Gałąź 04 - Lp. 12, 13, 22, 27,

Gałąź 06 - Lp. 39,

Gałąź 08 - Lp. 1-5, 7, 10, 12,

Gałąź 09 - Lp. 14, 15, 20, 34, 37, 41, 42, 50,

Gałąź 14 - Lp. 1, 2, 8, 9,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-5, 8-12, 15,

Gałąź 20 - Lp. 2-4, 6.

14) Ministerstwo Łączności:

Gałąź 03 - Lp. 14, 16, 20,

Gałąź 04 - Lp. 11,

Gałąź 06 - Lp. 6, 12, 23, 25, 34, 36-38,

Gałąź 08 - Lp. 5, 7, 8,

Gałąź 09 - Lp. 32,

Gałąź 11 - Lp. 1, 4,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-5, 8, 9, 10-12,

Gałąź 25 - Lp. 6.

15) Ministerstwo Handlu Wewnętrznego:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 12, 14, 17, 20,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 9-21, 23-30, 32, 35, 43, 49, 50, 52, 53, 56-58,

Gałąź 04 - Lp. 16, 20, 22, 24, 25, 36,

Gałąź 06 - Lp. 22, 24,

Gałąź 08 - Lp. 5,

Gałąź 09 - Lp. 30, 37,

Gałąź 12 - Lp. 1, 3,

Gałąź 14 - Lp. 1, 2, 8,

Gałąź 15 - Lp. 1-5, 8, 9, 10-15,

Gałąź 20 - Lp. 7,

Gałąź 26 - Lp. 1.

16) Ministerstwo Kultury i Sztuki:

Gałąź 02 - Lp. 15, 17,

Gałąź 04 - Lp. 10, 16, 21, 22,

Gałąź 08 - Lp. 11, 13,

Gałąź 09 - Lp. 37, 44,

Gałąź 14 - Lp. 1-3,

Gałąź 15 - Lp. 1-6, 8-12, 15,

Gałąź 25 - Lp. 3.

17) Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej:

Gałąź 02 - Lp. 2, 3, 8, 9, 17,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 7, 9-21, 23-33, 50-54, 56, 58-64,

Gałąź 09 - Lp. 32, 35, 47,

Gałąź 12 - Lp. 4-6,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-6, 8-12, 14, 15.

18) Ministerstwo Finansów:

Gałąź 04 - Lp. 9, 27, 36,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-6, 8, 9.

19) Ministerstwo Handlu Zagranicznego:

Gałąź 09 - Lp. 28,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-5, 8, 9, 11-15.

20) Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego:

Gałąź 09 - Lp. 34,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-6, 8, 9, 10-12,

Gałąź 25 - Lp. 1.

21) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

Gałąź 08 - Lp. 14.

22) Ministerstwo Oświaty:

Gałąź 02 - Lp. 15, 17,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 16-21, 23-30,

Gałąź 09 - Lp. 34,

Gałąź 14 - Lp. 1-3, 6, 7,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-5, 8, 9-12.

23) Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich:

Gałąź 02 - Lp. 2-5, 8, 9, 12,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 9-21, 25-30, 32, 33, 43, 56, 58,

Gałąź 04 - Lp. 24, 25,

Gałąź 08 - Lp. 9, 10,

Gałąź 09 - Lp. 37,

Gałąź 12 - Lp. 5,

Gałąź 14 - Lp. 8,

Gałąź 15 - Lp. 1, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15,

Gałąź 17 - Lp. 15, 16.

24) Centralny Urząd Geologii:

Gałąź 02 - Lp. 1, 8, 9,

Gałąź 03 - Lp. 1, 2, 9-21, 23-30, 32-39, 41, 43-46, 62, 65, 66,

Gałąź 06 - Lp. 20,

Gałąź 08 - Lp. 7, 8.

25) Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa":

Gałąź 04 - Lp. 10,

Gałąź 15 - Lp. 1-6, 8-12.

26) Związek Spółdzielni Spożywców "Społem":

Gałąź 08 - Lp. 9-13,

Gałąź 09 - Lp. 30, 35, 37, 43,

Gałąź 12 - Lp. 2, 4, 5,

Gałąź 14 - Lp. 8,

Gałąź 15 - Lp. 1, 3-6, 8, 9, 11-15,

Gałąź 20 - Lp. 7.

27) Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska":

Gałąź 08 - Lp. 9, 10, 12, 14,

Gałąź 09 - Lp. 19, 30, 37,

Gałąź 12 - Lp. 2-5,

Gałąź 14 - Lp. 8, 9,

Gałąź 15 - Lp. 1, 5, 8, 9, 12-15,

Gałąź 17 - Lp. 15, 16.

28) Ministerstwo Sprawiedliwości:

Gałąź 15 - Lp. 15,

Gałąź 17 - Lp. 14,

Gałąź 19 - Lp. 9-12.

29) Wojewódzkie rady narodowe

(na zaopatrzenie jednostek planu terenowego):

Gałąź 03 - Lp. 5, 6, 9-21, 23-28, 31, 33-35, 37-42, 45, 46, 48, 55-57, 65, 66,

Gałąź 04 - Lp. 1, 12-16, 19-22, 24, 26, 28, 36-37,

Gałąź 06 - Lp. 8, 9, 11-13, 15, 17, 18, 21, 23, 26,

Gałąź 08 - Lp. 1-4, 9-13,

Gałąź 09 - Lp. 14, 15, 19, 30, 43, 46,

Gałąź 12 - Lp. 2, 3, 5,

Gałąź 14 - Lp. 5, 7-9,

Gałąź 15 - Lp. 2-7, 9-11, 14, 15,

Gałąź 25 - Lp. 4, 7, 8,

Gałąź 26 - Lp. 1.

30) Centralny Urząd Gospodarki Wodnej:

Gałąź 03 - Lp. 1, 32, 34,

Gałąź 08 - Lp. 5, 7, 8.

31) Centrala Spółdzielni Ogrodniczych:

Gałąź 08 - Lp. 9, 10, 12, 13, 14,

Gałąź 09 - Lp. 30, 37,

Gałąź 12 - Lp. 2-5,

Gałąź 14 - Lp. 8, 9,

Gałąź 15 - Lp. 3-5, 11-13, 15,

Gałąź 17 - Lp. 15, 16.

32) K. Z.:

Gałąź 06 - Lp. 36.