§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

Monitor Polski

M.P.1962.67.313

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1962 r.
§  1.
Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329 oraz z 1961 r. Nr 76, poz. 320) zastępuje się załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.