Monitor Polski

M.P.1964.81.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1964 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zysków osiąganych od dnia 1 stycznia 1965 r.