Monitor Polski

M.P.1964.81.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1964 r.
§  2. Zaleca się Centralnemu Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu zobowiązanie spółdzielni opłacających podatek według stawki niższej niż 35% do tworzenia dodatkowo funduszu zasobowego w wysokości różnicy kwot pomiędzy podatkiem należnym a obliczonym według stawki 35%.