Monitor Polski

M.P.1954.A-32.464

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów i wszystkim ministrom.