Zm.: statut Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Monitor Polski

M.P.1939.82.185

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.