Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1934 r. o postępowaniu związanem z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie zagranicę niektórych towarów.

Monitor Polski

M.P.1935.195.

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 1935 r.