Zm.: rozporządzenie z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie utworzenia punktów przejściowych w Jabłonicy i Wyszkowie. - M.P.1934.151.202 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 maja 1931 r. w sprawie utworzenia punktów przejściowych w Jabłonicy i Wyszkowie.

Monitor Polski

M.P.1934.151.202

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 1934 r.