Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła bekonów,... - M.P.1932.276.325 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła bekonów, szynek, niektórych przetworów mięsnych oraz mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.

Monitor Polski

M.P.1932.276.325

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1932 r.