Art. 2. - Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.33.387

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2011 r.
Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 i 6, które wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 2011 r.