Zm.: "Regulamin przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Monitor Polski

M.P.1938.55.

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 1938 r.