§ 2. - Zm.: regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1998.27.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 1998 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.